خرید فرش 1200 شانه - فرش کاشان

خرید فرش 1200 شانه - فرش کاشان

گبه به مانند فرش ها پرز دار می باشند و با گلیم فرش ها متفاوت بوده ولی قیمت انها از گلیم های ماشینی ارزانتر می باشد و لی با وجود این گبه ها از بعضی مدل های فرش قیمت های بالاتری دارند. گلیم فرشهای آش

read more